oblicza epok 2.1 (sprawdź cenę i zamów!) to podręcznik do języka polskiego wydany przez WSiP. Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich – liceów ogólnokształcących i techników. Jej kontynuacją jest druga część “Oblicza epok 2.2”.

Zawartość podręcznika

W podręczniku “Oblicza epok 2.1” omówiona została literatura epoki romantyzmu. Początkowe rozdziały wprowadzają ucznia w atmosferę epoki, analizują pojawienie się nowych tematów w literaturze europejskiej oraz nowych trendów w filozofii, sztuce i architekturze.  Omówienie literatury epoki romantyzmu uczniowie rozpoczynają od “Giaura” Byrona oraz “Cierpień młodego Wertera” Goethego. Później przychodzi kolej na literaturę polską. W podręczniku odnajdziemy wiele tekstów Adama Mickiewicza, od wierszy i “Ballad i romansów” po “Dziady” i “Pana Tadeusza”. Zapoznając się z twórczością Juliusza Słowackiego, uczniowie będą omawiać wiersze, “Kordiana”, “Beniowskiego” i “Lillę Wenedę”.

Nawiązania literackie do literatury romantycznej

Po tekstach z epoki występują nawiązania do nich, czyli prezentacja utworów późniejszych epok, głównie utworów współczesnych o podobnej tematyce czy motywach. W podręczniku znalazły się m.in. wiersze Miłosza, Różewicza, Brylla, Bursy, Tuwima, Baczyńskiego, Leśmiana, Edgara Allana Poe i innych znanych poetów.

Prezentacja utworów literackich

Powstanie każdego omawianego utworu zostało przedstawione graficznie na osi czasu. Przed prezentacją tekstu z epoki autorzy podręcznika zamieszczają tekst odautorski, z którego uczeń może poznać okoliczności powstania dzieła. Po dziele literackim w podręczniku zamieszczono polecenia i pytania, będące pomocą w omówieniu dzieła. Można tam również znaleźć tematy do dyskusji nad problematyką konkretnych utworów.

Podręcznik jest bogato ilustrowany. Najważniejsze informacje i wyjaśnienie pojęć z zakresu teorii literatury umieszczono w ramkach na kolorowym tle. Graficznie wyróżniono również ciekawostki, które opatrzono hasłem “Wiedzieć więcej”. W ostatniej części zamieszczono teksty nieliterackie oraz polecenia do nich, dokładnie takie, jakie występują na egzaminie maturalnym. Znalazły się tam również polecenia dotyczące konstruowania własnej wypowiedzi pisemnej i ustnej oraz indeks pojęć i osób.